VÁNOČNÍ BESÍDKA

V úterý 18. prosince 2018 se konala ve třídě Berušek vánoční besídka. Děti předvedly svým rodičům, prarodičům a příbuzným krátké pásmo plné písniček, básniček a tanečků. Dětem se besídka velice povedla.

PEČENÍ CUKROVÍ U BERUŠEK

V pondělí 17. prosince dorazila vánoční nálada i do naší třídy Berušek. S dětmi jsme pekli cukroví. Nejdříve jsme si rozváleli těsto, vykrájeli, dali péct a nakonec vše slepili marmeládou. Moc se nám to povedlo a také nás to velice bavilo.

 

TONÍKŮV HUDEBNÍ VLÁČEK

Dne 27. listopadu 2018 naši mateřskou školu navštívil pan Kubát, který dětem vyprávěl o hudebním skladateli Antonínu Dvořákovi a jeho životě. Představení proložené několika hudebními ukázkami se dětem velmi líbilo.

 

 

 

MIKULÁŠ V MŠ

Dne 5. prosince 2018 naši mateřskou školu navštívili studenti novojičínského gymnázia, kteří dětem zahráli pohádku o Honzovi a princezně, ale také nás navštívili jako Mikuláš, čert a anděl. Společně s dětmi si zazpívali písničky, tancovali, hráli hry, ale také vyráběli postavičky. Všichni jsme si tento den příjemně užili.

 

 

 

BABIČKO, DĚDEČKU, PŘEČTI NÁM POHÁDKU

Celý adventní čas probíhalo v naší školce čtení prarodičů dětem. Babičky, dědečci, ale i prababičky přišli přečíst našim dětem pohádku před spaním. Dětem se čtení moc líbilo a mělo velký ohlas i u prarodičů, kteří se k nám i opakovaně vraceli číst.