NÁVŠTĚVA ZDRAVOTNÍ SESTŘIČKY V MŠ


Ve středu 19. 2. a ve čtvrtek 20. 2. u nás ve školce probíhal projektový den se zdravotní sestrou. Děti se

dozvěděli spoustu zajímavostí o lidském těle a jak se k němu máme chovat. Dokonce jsme si vyzkoušeli,

jaké to je nosit na ruce či noze opravdovou sádru. Jistě jsme si rozšířili obzory o důležité téma.