Základní škola a Mateřská škola
ZŠ a MŠ
Hostašovice

Základní škola

Smyslem a cílem vzdělání je vybavit žáky naší školy souborem klíčových kompetencí a pomocí výchovně vzdělávacích strategií, které budou pro ně dosažitelné, je připravit pro další život...

Školní vzdělávací program základního vzdělávání "Naše škola – školička" VI. vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z dlouhodobé koncepce školy, která je založena na neustálém zkvalitňování pedagogické práce a vytváření vlastní kultury školy navazující na tradici a historii školy, ale také vycházející z vnitřní analýzy školy a z požadavků rodičů.

Hlavní cíle

 • poskytovat kvalitní vzdělání v klidné a přátelské atmosféře
 • nabídnout žákům osvojení si strategie učení a motivaci pro celoživotní učení
 • vést žáky ke komunikačním dovednostem, otevřené, smysluplné a účinné komunikaci
 • podněcovat žáky k tvořivému a kritickému myšlení, logickému i tvůrčímu myšlení
 • rozvíjet schopnosti argumentace při řešení problému 
 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, které uplatňují svá práva a plní si své povinnosti
 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí, zejména pak k přírodě
 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a talenty v souladu se svými reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s vlastními schopnostmi i osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní budoucím životě

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Svatý Vít dává trávě pít.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu
div class="gcm-map d-print-none">