Základní škola a Mateřská škola
ZŠ a MŠ
Hostašovice

Historie

Do roku 1774 nebyla povinná školní docházka. Účast ve škole byla "libovolná
a bídná". Ve venkovských školách se vyučovalo hlavně náboženství a čtení. Teprve vydáním památného zákona z roku 1774, jímž bylo v Rakousku založeno obecné školství, došlo k významnějším změnám. Byly zakládány tzv. triviální školy, v nichž se učilo hlavně čtení, psaní a počty. Tyto školy měly být zřizovány při každém farním chrámu.

Tak byla za pomoci starojické vrchnosti roku 1784, za panování císaře Josefa II., postavena na místě proti dřevěnému zájezdnímu hostinci "Na fojtství" nová škola
z kamení a cihel. Byla to první stavba z cihel v obci. Do této školy prý chodili nejen katolické děti z Hostašovic, ale i z Jasenice a Straníka. Děti evangelické docházely do školy v Hodslavicích.

Před tímto rokem se vyučovalo v tzv. "pastýrni" a v chalupě čp. 56. Z roku 1802
se dochoval "Oučet obce hostašovské na rok Páně 1802", ze kterého je patrno
toto znění: učitelovi celoriční "kostgeld" 9 zlatých 7 krejcarů 2 denáry. Před školou se rozkládala zahrádka ohraničena živým plotem. U vchodu rostly dva morušové stromy z doby, kdy byl ve škole chován bourec morušový. Dále se zde košatily
do roku 1919 dvě staré lípy, mezi nimiž stál do roklu 1825 dřevěný kříž
s plechovým Kristem. Roku 1850 byla před lipami postavena malá polookrouhlá zděná kaplička a v roce 1876 byl dřevěný kříž nahrazen křížem kamenným.

Dne 14. července 1877 zjistil okresní inspektor J. Lošťák, že školní budova
je ve špatném stavu, a proto Okresní školní rada v Novémm Jičíně nařídila stavbu nové školy. Na základní kámen byl vyryt letopočet 1894 a je dodnes čitelný.
Tato škola byla již dvojtřídní.

Zároveň bylo rozhodnuto, že se ve staré škole zřídí kovárna a zbrojnice.
Postupem času však přestala vyhovovat a chátrala, až byla po 165 letech
v roce 1949 stará škola zbourána.

1894 - započata stavba nové školy

1895 - započato s výukou

1964 - generální oprava školy

1972 - přístavba mateřské školy v akci Z

1975 - otevřena školní jídelna

1995 - rekonstrukce vnitřních prostor školy, zateplení a omítnutí budovy, úprava                prostranství před školou

(zdroj: Mgr. Jarmila Pechová, 100 let v Hostašovicích)

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Svatý Vít dává trávě pít.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu
div class="gcm-map d-print-none">